• Odbierz prezent
Medicofarma Biotech S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach (2021-03-19 16:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
Medicofarma Biotech S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: „Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zawiadamiającym jest Pan January Ciszewski.

W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.
Załączniki
PlikOpis
MDB_210319_zawiadomienie_69_JCiszewski.pdfZawiadomienie - January Ciszewski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Medicofarma Biotech SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
Medicofarma Biotech S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-308Dąbrowa Górnicza
(kod pocztowy)(miejscowość)
Roździeńskiego11
(ulica)(numer)
(32) 268 64 05(32) 268 64 05
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6292195774277501658
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Cezary Kilczewski
Prezes Zarządu
Cezary Kilczewski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk