• Odbierz prezent
MEDICALGORITHMICS S.A.: Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 października 2021 roku (2021-10-22 16:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr38/2021
Data sporządzenia:2021-10-22
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 października 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 października 2021 r. Spółka otrzymała od PTE PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 października 2021 roku, do punktu 8 porządku obrad, przewidującego podjęcie uchwały w sprawie w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii H, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii H i praw do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zgłoszenie propozycji projektu uchwały do porządku obrad MEDICALGORITHMI....pdfProjekt uchwały zgłoszony do pkt 8 porządku obrad przez PTE PZU S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-22Jarosław Jerzakowski
Maciej Gamrot
Członek Zarządu

Członek Zarządu ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk