• Odbierz prezent
MEDICALGORITHMICS S.A.: Zakończenie przeglądu portfolio produktowego Spółki (2021-03-04 11:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zakończenie przeglądu portfolio produktowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. (“Spółka") informuje, że w wyniku przeglądu portfolio produktowego Spółki, w dniu 4 marca 2021 r. podjął uchwałę o niekontynuowaniu dalszych prac rozwojowych nad urządzeniem PocketECG 12Ch. Spółka już wcześniej informowała w sprawozdaniach okresowych o wstrzymaniu prac nad urządzeniem PocketECG 12Ch na etapie prototypu YOKE.
Decyzja Zarządu jest podyktowana dążeniem do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji. W ocenie Zarządu w najlepszym interesie Spółki jest skierowanie środków i działań operacyjnych na projekty, które mają w krótkim i średnim horyzoncie czasowym największą szansę na szybką komercjalizację. W efekcie Spółka skoncentruje się na kontynuowaniu rozwoju następujących projektów: projektu Patch ECG, który jest komplementarny do posiadanego urządzenia PocketECG IV i umożliwi rozszerzenie portfolio usług w najszybciej rosnącym segmencie rynku diagnostyki kardiologicznej w USA, oraz projektu TechBot, którego rozwój poprawi efektywność ekonomiczną oferowanych usług.
Konsekwencją podjętej decyzji będzie rozpoznanie jednorazowego zdarzenia finansowego polegającego na aktualizacji wartości aktywów przypisanych do projektu PocketECG 12Ch o kwotę 3,1 mln złotych. Zdarzenie to będzie miało negatywny wpływ na wynik finansowy roku 2020 i będzie bez wpływu na bieżącą sytuację gotówkową Spółki.
W ocenie Zarządu podjęta decyzja jest w najlepszym interesie Spółki i akcjonariuszy, gdyż pozwoli Spółce w sposób optymalny wykorzystywać nakłady inwestycyjne i operacyjne w projektach, których rozwój i wdrożenie ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju sprzedaży i efektywności prowadzonej działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Marek Dziubiński

Maksymilian Sztandera
Prezes Zarządu

Członek Zarządu ds. Finanansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk