• Odbierz prezent
MEDICALGORITHMICS S.A.: Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej (2021-10-26 19:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr45/2021
Data sporządzenia:2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Powołanie nowych Członków Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) powołało z chwilą podjęcia uchwał w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowych członków Rady Nadzorczej: Pana Andrzeja Gładysza, Pana Grzegorza Janasa oraz pana Wernera Engelhardta, a tym samym liczba członków Rady Nadzorczej zwiększyła się do 9 osób.
Życiorysy zawodowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej obejmujące posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żaden z nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Andrzej Gładysz_CV.pdfAndrzej Gładysz CV
Grzegorz Janas_CV.pdfGrzegorz Janas CV
Werner Engelhardt_CV.pdfWerner Engelhardt CV

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Jarosław Jerzakowski

Maciej Gamrot
Członek Zarządu

Członek Zarządu ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk