• Odbierz prezent
MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał (2022-10-01 22:28)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr56/2022
Data sporządzenia:2022-10-01
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 października 2022 r., na godzinę 14:00 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy ul. Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 18 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
1. Ogłoszenie NWZ v.7 (MO 2022.09.30).docxOGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
2. Announcement on convening NWZ.docxANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF MEDICALGORITHMICS S.A.ON CONVENING THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
3.Proposed resultions for Shareholders meeting.docxDRAFT RESOLUTIONS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF MEDICALGORITHMICS S.A., REGISTERED OFFICE IN WARSAW, CONVENED ON OCTOBER 28, 2022
2. Projekty uchwał na NWZ.docxPROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Information on convening the Extraordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. along with the content of draft resolutions

Current report no.: 56/2022

Date: 01.10.2022

Legal basis:

Article 56 (1) (2) of the Offering Act – current and periodic information

Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its seat in Warsaw (“the Company”), hereby informs about the convening of the Extraordinary General Meeting of the Company on October 28, 2022, at 2:00 pm at the Company’s seat – at the office at Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, on the 18th floor of the Central Tower building in Warsaw, in accordance with the content of the announcement attached to this current report.

Attached to this current report, the Company provides the content of draft resolutions to be discussed at the Extraordinary General Meeting of the Company.
Detailed legal basis: § 19 para. 1 point 1) and 2) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state.

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-01Maciej GamrotCzłonek Zarządu ds. Finansowych
2022-10-01Jarosław JerzakowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk