• Odbierz prezent
MEDICALGORITHMICS S.A.: Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lutym 2021 r. (2021-03-10 16:58)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Informacja o liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych w lutym 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o miesięcznej liczbie wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną - Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”), przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W miesiącu lutym 2021 r. zostało złożonych 6199 wniosków o płatność.
Liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli w przeliczeniu na dzień roboczy w lutym 2021 r. wyniosła 326 w porównaniu do 358 wniosków na dzień roboczy w styczniu 2021 r., co stanowi 9% spadek w ujęciu miesiąc do miesiąca.
Odnotowane w lutym na terenie USA ekstremalne warunki atmosferyczne miały wpływ zarówno na mobilność pacjentów i dostępność opieki zdrowotnej, jak i na łańcuchy logistyczne, na których polega Medi-Lynx oraz wewnętrzną organizację operacyjną tej spółki. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta informacja o wnioskach o płatności złożonych w lutym nie odzwierciedla w pełni skali biznesu Grupy Emitenta. Obserwacja dynamiki rozpoczynanych sesji monitoringu, które zanotowano po ustaniu ekstremalnych warunków pogodowych, pozwala sądzić, że odnotowany w odczytach lutowych spadek liczby wniosków złożonych do ubezpieczycieli zostanie skompensowany danymi marcowymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Marek Dziubiński

Maksymilian Sztandera
Prezes Zarządu

Członek Zarządu ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk