• Odbierz prezent
MEDICALGORITHMICS S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie (2021-06-16 16:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących 30/2018 i 31/2018, w których Spółka informowała o otrzymaniu przez spółkę zależną Emitenta – Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC („Medi-Lynx”) wyniku z kontroli podatkowej dotyczącej podatków od sprzedaży oraz podatku akcyzowego (ang. limited sales, excise and use tax) („Wyniki Kontroli”) prowadzonej przez Urząd Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie, USA (ang. Texas Comptroller of Public Accounts) („Urząd”), informuje, że sprawa przed Urzędem zakończyła się i Urząd obronił swoje stanowisko w sprawie.
W związku z negatywnym dla Spółki rozstrzygnięciem Urzędu, Medi-Lynx analizuje możliwe dalsze kroki w niniejszej sprawie, w tym rozważa skorzystanie z prawa do odwołanie się do sądu rejonowego w Travis County, Texas. Taka droga postępowania jest zgodna z posiadaną przez Medi-Lynx opinią doradców podatkowych w sprawie ustaleń Urzędu Kontroli Rachunków Publicznych w Teksasie. Przedmiotem orzeczenia sądowego będzie zasadność roszczeń Urzędu.
W przypadku negatywnego dla Spółki orzeczenia sądu, Medi-Lynx zobowiązana będzie do uregulowania spornej kwoty podatku w wysokości ok. 1.65 mln USD, przy czym kwota ta odnosi się jedynie do okresu, za który została przeprowadzona kontrola podatkowa, to jest od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. Zgodnie z opinią doradców podatkowych prawdopodobieństwo wygrania sprawy jest większe aniżeli 50% i w związku z tym na tym etapie Spółka nie planuje zawiązywać rezerwy na sporną kwotę, zarówno za okres audytowany, jak i za lata kolejne.
Spółka będzie informowała o istotnych etapach postępowania odwoławczego w odrębnych raportach bieżących.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Marcin Gołębicki

Maksymilian Sztandera

Prezes Zarządu

Członek Zarządu ds. Finansowych

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk