• Odbierz prezent
Mediana stóp zwrotu debiutów spółek wprowadzanych na NewConnect przez INC w 2020 roku wyniosła 71 proc

INC S.A., jako Autoryzowany Doradca, wspierał w 2020 r. debiuty sześciu spółek. Kursy otwarcia i zamknięcia pierwszego dnia notowań akcji pięciu z nich były istotnie wyższe niż cena odniesienia ustalona dla tych spółek. Średnia stopa zwrotu na zamknięcie pierwszego dnia notowań wyniosła 210 proc., a mediana 71 proc. Celem INC na 2021 rok jest organizacja około 20 debiutów giełdowych.

W przypadku uwzględnienia całego roku 2020 średnia stopa zwrotu obliczona na koniec 2020 r. dla spółek wprowadzonych przez INC na NewConnect (kurs na 30.12.2020 w porównaniu do ceny odniesienia) to 309 proc, a mediana 41 proc. Wśród spółek, które zadebiutowały na NewConnect były dwie, które przeprowadziły ofertę publiczną akcji prezentowaną na platformie CrowdConnect – Plantwear S.A. i Detalion Games S.A. W ich przypadku, różnica pomiędzy ceną akcji w ofercie a kursem otwarcia wyniosła średnio 64 proc.

Kurs odniesienia to zwykle cena akcji w ofercie bezpośrednio poprzedzającej debiut. Jednakże w przypadku dużej liczby transakcji na rynku wtórnym, które mają miejsce przed debiutem, kurs ten może je uwzględniać. Tak było w przypadku debiutów Play2Chill (cena w emisji prywatnej 6,90 zł, a kurs odniesienia to 9,46 zł) oraz Detalion Games (cena w ofercie publicznej promowanej na crowdconect.pl wyniosła 5,50 zł, a kurs odniesienia 10,40 zł). Wcześniej w 2020 r. na NewConnect zadebiutowały: Plantwear, Spyrosoft, genXone oraz Skinwallet.

- W 2020 r. wspieraliśmy w debiucie na NewConnect sześć spółek. Dodatkowo dwie są już wprowadzone do obrotu i powinny zadebiutować w styczniu. To dobry prognostyk na rok 2021, w którym chcemy wprowadzić na NewConnect akcje około 20 spółek. Możliwe są też debiuty na Rynku Głównym GPW. - komentuje Paweł Śliwiński, Prezes Zarządu INC S.A.

Łącznie w 2020 roku, INC wspierał wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect ośmiu spółek. Poza wymienionymi wcześniej debiutami, GPW podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu akcji United Label oraz Incuvo, odpowiednio 23 grudnia 2020 r. i 30 grudnia 2020 r. Obecnie spółki czekają na wyznaczenie pierwszego dnia notowań. Dodatkowo 11 grudnia Dokument Informacyjny na GPW złożyła Hydra Games. W najbliższych miesiącach powinny zadebiutować też: PunchPunk Games, Polkon, Genomtec, czy Mazurska Manufaktura Alkoholi.

***

O SPÓŁCE:

Grupa Kapitałowa INC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. W jej ramach działa m.in.:

  • INC S.A. – spółka dominująca grupy INC, która specjalizuje się w doradztwie na rynku kapitałowym, wiodący Autoryzowany Doradca rynku NewConnect, Autoryzowany Doradca rynku obligacji GPW Catalyst oraz rynku akcji AeRO prowadzonego przez BVB (Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie).
  • Dom Maklerski INC S.A. – prowadzi, jako jedyny dom maklerski w Polsce, platformę crowdinwestycyjną (crowdconnect.pl) oraz posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
  • INC Private Equity ASI S.A. – podmiot typu pre-ipo fund inwestujący w spółki na etapie poprzedzającym IPO i debiut w obrocie zorganizowanym, spółka wpisana do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.
  • Carpathia Capital ASI S.A. – podmiot o charakterze opportunity fund inwestujący w małe i średnie spółki w Polsce i w Rumunii, spółka wpisana do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.
  • Raisemana Sp. z o.o. – prowadzi platformę crowdfundingową o tradycyjnym, donacyjnym charakterze, która jest dedykowana do finansowania społecznościowego gier wideo oraz innych projektów cyfrowych np. filmów.

Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk