• Odbierz prezent
MEDIAN POLSKA S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27 lipca 2021 r. (2021-07-27 16:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
MEDIAN POLSKA S.A.
Temat
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 27 lipca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Median Polska SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 lipca 2021 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- Tomasz Serafin – 6.845.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 100% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 77,21% ogólnej liczby głosów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIAN POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIAN POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-404Mysłowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Topolowa1
(ulica)(numer)
+48 (32) 318 27 23+48 (32) 223 84 68
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6342351875
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Martyna SerafinPrezes ZarząduSerafin

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk