• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Zmiana terminów publikacji raportów finansowych w 2021 roku (2021-05-07 16:37)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Zmiana terminów publikacji raportów finansowych w 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku, niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości:

1) skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku na dzień 31 maja 2021 r.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 12 maja 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku,

2) skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2021 roku na dzień 30 września 2021 r.
Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 7 września 2021 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-07Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-05-07Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk