• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW (2022-03-02 16:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2022
Data sporządzenia: 2022-03-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Złożenie wniosku o wykluczenie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wniosku o wycofanie akcji Spółki z depozytu prowadzonego przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 25 lutego 2022 roku, Spółka złożyła w dniu 2 marca 2022 r. do GPW wniosek o wycofanie wszystkich dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonego przez GPW z dniem 11 marca 2022 r., tj. z dniem określonym we wskazanej powyżej decyzji KNF. Z tym samym dniem Spółka złożyła również do KNF oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od ww. decyzji, wobec czego z dniem doręczenia KNF tego oświadczenia decyzja KNF staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto, Spółka dnia 2 marca 2022 roku wystąpiła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) z wnioskiem o rozwiązanie umowy o rejestrację w KDPW wszystkich akcji Spółki oraz o ich wycofanie z KDPW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-02Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2022-03-02Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk