• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Szacunkowe przychody za 4 kwartał 2020 (2021-03-02 07:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Szacunkowe przychody za 4 kwartał 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), w związku z zakończeniem wstępnego procesu podsumowywania danych finansowych na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu okresowego, przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MEDIACAP SA za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Szacowane przychody ze sprzedaży, w dotkniętym przez COVID-19, 4 kwartale roku 2020, wyniosły około 43 mln PLN (-16% wobec 51 mln PLN Q42019), co przełoży się na około 5,7mln wyniku EBITDA (wobec 7mln PLN w 2019 r.). Największy spadek zanotował segment reklamowy S/F, oraz biznes badawczy IQS, w których obostrzenia związane z pandemią powodowały znaczne ograniczenie prowadzonej działalności (m.in. działalności związanej z organizacją eventów czy zogniskowanych wywiadów grupowych). Od początku pandemii największą odporność na negatywny wpływ COVID przejawia biznes influencer marketingu. W 4 kwartale LTTM osiągnął około 19,1mln PLN przychodów (7% wzrostu wobec Q4 2019), co było najlepszym wynikiem w historii spółki i powinno przełożyć się na wzrost wyniku EBITDA tej spółki rok do roku.

Emitent szacuje, iż w całym 2020 r. przychody z działalności kontynuowanej Grupy wyniosły 122,6mln PLN (-8%r/r), a zysk EBITDA wyniósł ponad 10mln PLN (wobec 12,2 mln rok wcześniej), co zgodnie z wcześniejszymi założeniami, przełoży się na dodatni wynik netto i zysk dla akcjonariuszy jednostki dominującej.
Emitent zastrzega, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za 2020 rok nastąpi w dniu 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-03-02Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu
2021-03-02Marcin JeziorskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk