• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego (2022-02-25 19:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2022
Data sporządzenia: 2022-02-25
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 7 stycznia 2022 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2022 r. Spółka powzięła informację o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2022 r. decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wycofanie 18.419.368 zdematerializowanych akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym z dniem 11 marca 2022 r. (dalej: „Decyzja”). W Decyzji wskazano dzień 11 marca 2022 r. jako termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”). W wykonaniu Decyzji Spółka zamierza niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do GPW w sprawie wycofania wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-02-25Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2022-02-25Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk