• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Podwyższenie stanu posiadania w spółce zależnej, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o., do 100% udziałów (2021-03-10 17:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Podwyższenie stanu posiadania w spółce zależnej, Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o., do 100% udziałów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 z dnia 10 marca 2021 r. Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 10 marca 2021 r. spółka zależna Emitenta – The Digitals sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Nabywca”) nabyła od Scholz & Friends Group GmbH 25 udziałów w kapitale zakładowym spółki Scholz & Friends Warszawa sp. z o.o. (dalej: „Spółka”), stanowiących 25% kapitału zakładowego Spółki. Łączna cena za 25 udziałów wynosi 270.000 EUR („Cena”). Przejście własności udziałów nastąpi po zapłacie przez Nabywcę całej Ceny, czyli najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Zapłata Ceny nastąpi ze środków własnych Nabywcy.

Nabywca posiadał dotąd 75 udziałów Spółki, które stanowią 75% kapitału zakładowego. W związku z powyższym, po zapłacie Ceny i nabyciu 25 udziałów od Scholz & Friends Group GmbH, Nabywca będzie posiadał 100% udziałów Spółki. Transakcja jest elementem strategii uproszczenia formalnej struktury kapitałowej Emitenta mającego na celu poprawę wskaźnika zysku na akcję (EPS).

Emitent poinformuje o zapłacie Ceny i przejściu własności udziałów w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-03-10Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk