• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych (2021-06-17 12:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Podjęcie uchwał o połączeniu spółek zależnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 17 marca 2021 r. oraz raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. odbyły się nadzwyczajne zgromadzenia wspólników spółek zależnych Emitenta, na których podjęto uchwały o połączeniu spółek Grupa Freundschaft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, d. The Digitals sp. z o.o. ("Spółka Przejmująca") z Freundschaft Commerce sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, d. Booost sp. z o.o. ("Spółka Przejmowana").

Połączenie następuje poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h.
Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie następuje w trybie uproszczonym, na podstawie przepisów art. 516 k.s.h.

Zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-06-17Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk