• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Podjęcie przez zarząd GPW uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (2022-03-08 22:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia: 2022-03-08
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Podjęcie przez zarząd GPW uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent) informuje, że w dniu 8 marca 2022 r. powziął informację o wydaniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") Uchwały nr 225/2022 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z wyżej wymienioną Uchwałą oraz w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia Spółce zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki, oznaczonych kodem PLEMLAB00018, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., nastąpi wycofanie akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW z dniem 11 marca 2022 r. Zgodnie z treścią Uchwały zlecenia maklerskie na akcje Spółki, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 10 marca 2022 r. (włącznie), tracą ważność.

W wykonaniu Uchwały z obrotu na rynku regulowanym wykluczone zostaną wszystkie tj. łącznie 18.419.368 akcji Spółki serii A, B,C i D.

Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-08Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2022-03-08Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk