• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Pismo w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania (2021-07-05 20:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Pismo w sprawie zamiaru ogłoszenia wezwania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 lipca 2021 roku otrzymał od Ravenmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Raven”), działającej w imieniu własnym i jako reprezentant porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego stronami są Raven, Posella IF1 Limited z siedzibą w Swatar (Malta), Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Pan Jacek Olechowski, Pani Edyta Gurazdowska, Pan Marcin Jeziorski i Pan Artur Osuchowski („Porozumienie”) pismo przekazujące informację, że w dniu 5 lipca 2021 roku doszło do podpisania umów tworzących łącznie komplet dokumentacji dotyczącej udzielenia na rzecz Raven finansowania w formie kredytu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie nabycia przez Raven akcji Spółki. W związku z podpisaniem ww. umów strony Porozumienia podjęły decyzję o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki. Zamiarem stron Porozumienia jest ogłoszenie wezwania w terminie do dnia 7 lipca 2021 roku i ustalenie ceny za akcje Spółki nabywane w ramach wezwania na 2,70 za jedną akcję.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-05Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-07-05Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk