• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariuszy w sprawie Wezwania (2021-11-12 20:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia: 2021-11-12
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariuszy w sprawie Wezwania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo podpisane przez przedstawicieli: MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny oraz Familiar S.A. SICAV-SIF (dalej łącznie: "Fundusze") zaadresowane do Emitenta oraz Ravenmedia sp. z o.o. (dalej: "Wzywający") w związku z ogłoszonym przez Wzywającego i inne osoby (łącznie zwani: „Wzywającymi”) 13 października 2021 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta ("Wezwanie").

W piśmie tym Fundusze oświadczyły, że wziąwszy pod uwagę:
a. treść ogłoszonego Wezwania, w tym warunki cenowe planowanego nabycia przez Wzywających akcji Spółki w ramach Wezwania,
b. dobre perspektywy rynku, na którym Spółka prowadzi działalność oraz,
c. silną pozycję rynkową Spółki oraz doświadczenie zespołu zarządzającego Spółką,
uznają cenę zaproponowaną w Wezwaniu za nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji Spółki. W związku z powyższym, każdy z Funduszy z osobna oświadczył, że nie zamierza sprzedać akcji Spółki w Wezwaniu po cenie 3,25 zł za akcję.

Z ww. pisma wynika również, że Fundusze nie podjęły względem siebie żadnych innych zobowiązań lub ustaleń, a złożone oświadczenie stanowi niezależny głos każdego z Funduszy.

Jednocześnie Emitent informuje, że stanowisko zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania zostało opublikowane raportem bieżącym nr 30/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-12Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-11-12Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk