• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariuszy w sprawie Wezwania (2021-07-13 21:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Otrzymanie pisemnego oświadczenia Akcjonariuszy w sprawie Wezwania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Mediacap S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał pismo datowane na 12 lipca 2021 r. podpisane przez przedstawicieli: MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Rockbridge TFI, Quercus TFI S.A. oraz Familiar S.A. SICAV-SIF (dalej łącznie: „Fundusze”) zaadresowane do Emitenta oraz Ravenmedia sp. z o.o. (dalej: „Wzywający”) w związku z ogłoszonym przez Wzywającego i inne osoby 6 lipca 2021 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta („Wezwanie”). W piśmie tym Fundusze oświadczyły, że cena za akcje Emitenta zaproponowana w Wezwaniu nie odzwierciedla, w ich ocenie, wartości godziwej akcji Emitenta i w związku z tym każdy z Funduszy oświadczył Emitentowi oraz Wzywającemu oraz zobowiązał się wobec pozostałych Funduszy, że nie sprzeda akcji Emitenta w Wezwaniu po cenie zaproponowanej w Wezwaniu, tj. 2,70 zł za jedną akcję. Z ww. pisma wynika również, że Fundusze nie podjęły względem siebie żadnych innych zobowiązań lub ustaleń.

Jednocześnie zarząd Emitenta informuje, że opublikuje stanowisko zarządu dotyczące ogłoszonego Wezwania w terminie przewidzianym przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-13Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-07-13Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk