• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Otrzymanie informacji o liczbie akcji objętych zapisami w ramach I fazy wezwania (2021-11-19 16:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2021
Data sporządzenia: 2021-11-19
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o liczbie akcji objętych zapisami w ramach I fazy wezwania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 19 listopada 2021 roku otrzymał od Ravenmedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Raven”), działającej w imieniu własnym i jako reprezentant porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którego stronami są Raven, Posella IF1 Limited z siedzibą w Mriehel (Malta), Posella Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), Pan Jacek Olechowski, Pani Edyta Gurazdowska, Pan Marcin Jeziorski i Pan Artur Osuchowski („Porozumienie”) pismo przekazujące informację, że w ramach ogłoszonego przez strony Porozumienia w dniu 13 października 2021 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Wezwanie”), w I fazie zapisów w ramach Wezwania zapisami została objęta liczba 2.257.663 akcji Spółki, uprawniających do 2.257.663 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu) 12,00% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że Raven nabędzie te akcje w terminie zgodnym z harmonogramem Wezwania.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-19Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-11-19Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk