• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Nabycie 270 udziałów i zwiększenie stanu posiadania do 94,85% w kapitale zakładowym LTTM sp. z o.o. (2021-05-20 17:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-05-20
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Nabycie 270 udziałów i zwiększenie stanu posiadania do 94,85% w kapitale zakładowym LTTM sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje o nabyciu w dniu 20 maja 2021 r. 270 udziałów w spółce zależnej LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "LTTM" lub "Spółka zależna") od dotychczasowego wspólnika.

Cena (dalej: "Cena sprzedaży") za wskazane wyżej udziały wyniosła 1.290.000 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Nabycie udziałów zostanie sfinansowane ze środków własnych Emitenta.
Część Ceny sprzedaży w kwocie 400.000,00 zł zostanie zapłacona w terminie do dnia 28 grudnia 2021 r., natomiast pozostała część Ceny sprzedaży, maksymalnie do dnia 1 czerwca 2022 r.

Własność udziałów przeszła na Emitenta z chwilą zawarcia umowy sprzedaży udziałów.

W wyniku nabycia udziałów, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, jak również w raporcie nr 12/2021 z dnia 20 maja 2021 r. Emitent posiada aktualnie 3664 udziały, stanowiące 94,85% udziałów w jej kapitale zakładowym, wobec 76,42% przed tymi transakcjami.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-20Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-05-20Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk