• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Informacja o planowanym połączeniu spółek zależnych Emitenta (2021-04-29 14:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Informacja o planowanym połączeniu spółek zależnych Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 17 marca 2021 r., Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki Grupa Freundschaft sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmująca") oraz Booost sp. z o.o. (dalej "Spółka przejmowana").

Połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą. Na skutek połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

Ze względu na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej oraz posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym, na podstawie przepisów art. 516 k.s.h.

Zgodnie z art. 515 §1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej przez wspólników Spółki przejmowanej.

Emitent w terminie oraz na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa będzie podawał do wiadomości publicznej dalsze informacje na temat procesu połączenia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-29Jacek Olechowski
Prezes Zarządu
2021-04-29Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk