• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawarciem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie (2021-07-05 20:49)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia:2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Informacja nt. zawiadomienia przekazanego w związku z zawarciem porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 5 lipca 2021 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie z dnia 5 lipca 2021 roku od Ravenmedia Sp. z o.o. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) dotyczące zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie o porozumieniu.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-05Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2021-07-05Edyta GurazdowskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk