• Odbierz prezent
MEDIACAP S.A.: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Spółki MEDIACAP S.A. (2022-01-31 12:30)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2022
Data sporządzenia: 2022-01-31
Skrócona nazwa emitenta
MEDIACAP S.A.
Temat
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku Spółki MEDIACAP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą MEDIACAP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

1. Raporty kwartalne:
a. Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku - 27.05.2022 r.
b. Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku - 18.11.2022 r.

2. Raporty półroczne:
a. Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2022 roku – 30.09.2022 r.

3. Raporty roczne:
a. Jednostkowy raport roczny za rok 2021 – 29.04.2022 r.
b. Skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 29.04.2022 r.

Jednocześnie, na podstawie §62 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”) Emitent nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Odpowiednie raporty skonsolidowane będą zawierać wymagane jednostkowe informacje finansowe.

Ponadto Emitent informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDIACAP S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-758Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mangalia2a
(ulica)(numer)
22 463 99 7022 463 99 08
(telefon)(fax)
office@mediacap.plwww.mediacap.pl
(e-mail)(www)
521-279-33-67012976217
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-31Jacek OlechowskiPrezes Zarządu
2022-01-31Edyta Gurazdowska Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk