• Odbierz prezent
MEDCAMP S.A. - genXone wpisane na listę laboratoriów wykonujących badania w kierunku SARS CoV-2 finansowane ze środków NFZ

MEDCAMP S.A., spółka notowana na rynku NewConnect, powzięła informację od swojej spółki portfelowej genXone S.A. o wpisaniu przez Ministerstwo Zdrowia jej Laboratorium Diagnostyki Molekularnej na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2. GenXone uzyskała w ten sposób możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków NFZ.

MEDCAMP S.A. otrzymał informację od spółki portfelowej genXone S.A o wpisaniu przez Ministerstwo Zdrowia Laboratorium Diagnostyki Molekularnej genXone S.A. z siedzibą w Złotnikach na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2. Dzięki temu genXone S.A. ma możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków NFZ. Podmiot ten niezwłocznie rozpoczął przyjmowanie próbek do badań od szpitali we współpracy ze swoim partnerem strategicznym i zarazem największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce - Diagnostyka Sp z o.o. Aktualna przepustowość laboratorium genXone S.A. wynosi ok. 100 próbek na dobę, ale Spółka ma możliwość jej zwiększenia w ciągu tygodnia do ok. 300 próbek na dobę. Zarząd MEDCAMP S.A. bardzo dobrze ocenia rozwój spółki portfelowej genXone S.A.

„Wpisanie laboratorium genXone przez Ministerstwo Zdrowia na listę laboratoriów obwodowych wykonujących badania w kierunku wirusa SARS CoV-2 stanowi bardzo ważny krok w kierunku rozwoju biznesu tej spółki. Uzyskała ona możliwość wsparcia publicznej służby zdrowia w zakresie wykonywania badań diagnostycznych w kierunku SARS CoV-2 finansowanych ze środków pochodzących z NFZ. Kolejnym etapem będzie zwiększenie przepustowości laboratorium, aby móc przeprowadzać jeszcze więcej badań próbek.” - ocenia Cezary Ziarkowski, Prezes Zarządu Spółki MEDCAMP S.A.

Działająca w branży biotechnologicznej genXone S.A. poinformowała niedawno, że rozpoczęła, jako pierwszy prywatny podmiot w Polsce, działania w zakresie wykonywania badań genetycznych w kierunku wykrywania koronawirusa SARS-Cov-2 (COVID-19). genXone S.A. wykonuje badania we współpracy ze swoim strategicznym partnerem - spółką Diagnostyka Sp. z o.o., która jest obecnie największą siecią laboratoriów diagnostycznych w Polsce. Spółka genXone S.A. zamierza zadebiutować na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2020 r.

W dniu 16 oraz 17 marca 2020 r. genXone S.A. i Diagnostyka Sp. z o.o. zawarły aneksy do umowy o współpracy pomiędzy tymi spółkami, zgodnie z którymi Diagnostyka Sp. z o.o. zobowiązała się wprowadzić do swojej oferty testy genXone wykrywające obecność SARS-Cov-2 (COVID-19) przy użyciu metody Real Time RT-PCR. Po rozpoczęciu epidemii koronawirusa na świecie genXone S.A. opracowała i wdrożyła w swoim laboratorium wszystkie niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19), zgodne ze standardami i wytycznymi WHO. GenXone S.A. posiada potencjał diagnostyczny, naukowo-badawczy i organizacyjny do przeprowadzenia testów wykrywających obecność SARS-Cov-2 (COVID-19).

MEDCAMP S.A. podpisał także w ostatnim czasie z TOROX EKO Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych porozumienie inwestycyjne, na mocy którego zwiększy swoje zaangażowanie w genXone S.A. z 15,9% do ponad 50% w kapitale zakładowym. Medcamp S.A. nabędzie akcje po cenie nie niższej niż 6,90 zł za jedną akcję.

W akcjonariacie MEDCAMP S.A. ujawniła się też notowana na rynku NewConnect spółka JR HOLDING ASI S.A., która posiada 2.620.000 akcji Spółki stanowiących 10,02% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA.

MEDCAMP S.A. to spółka notowana na rynku NewConnect od 2007 r., która zajmuje się realizowaniem innowacyjnych projektów medycznych oraz biotechnologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem genetyki.

Więcej informacji o genXone S.A. - www.genxone.eu

***

Kontakt:

MEDCAMP S.A. - Relacje Inwestorskie

Cezary Ziarkowski - Prezes Zarządu

info@medcampsa.pl

Genxone S.A.

Dr Michał Kaszuba - Prezes Zarządu

m.kaszuba@genxone.eu


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk