• Odbierz prezent
MEDAPP S.A.: Zawarcie przez MedApp S.A. Umowy konsorcjum z Uniwersytetem w Janinie, Politechniką Mediolańską, BioIRC- Bioengineering Research and Development Center, Uniwersytetem w Patras, Uniwersytetem w Montpellier oraz Uniwersytetem Narodowym im. Kapo
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
MEDAPP S.A.
Temat
Zawarcie przez MedApp S.A. Umowy konsorcjum z Uniwersytetem w Janinie, Politechniką Mediolańską, BioIRC- Bioengineering Research and Development Center, Uniwersytetem w Patras, Uniwersytetem w Montpellier oraz Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach dot. projektu DECODE w ramach unijnego programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MedApp S.A. („Spółka", „Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. otrzymał potwierdzenie o zawarciu Umowy konsorcjum z Uniwersytetem w Janinie (Grecja), Politechniką Mediolańską (Włochy), BioIRC- Bioengineering Research and Development Center (Serbia), Uniwersytetem w Patras (Grecja), Uniwersytetem w Montpellier (Francja) oraz Uniwersytetem Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach (Grecja) w ramach unijnego programu Maria Skłodowska-Curie - Horyzont 2020 na rzecz badań i innowacji oraz wspierania rozwoju kariery zawodowej i szkoleń pracowników naukowych, tytuł projektu: „Drug-coated balloon simulation and optimization system for the improved treatment of peripheral artery disease"/„System symulacji i optymalizacji balonu powlekanego lekiem wspomagający leczenie chorób obwodowych" (Projekt DECODE, więcej o projekcie: www.decodeitn.eu). Partnerami projektu są między innymi Akademia Górniczo-Hutniczaoraz Boston Scientific Limited (Irlandia).
Zawarcie Umowy konsorcjum jest wynikiem złożonego przez Spółkę w styczniu 2020 r. wniosku o udział w projekcie oraz przystąpienia do Umowy o dotację. Czas trwania projektu wynosi 4 lata.
Spółka w ramach projektu będzie prowadziła badania w zakresie pomiarów struktur anatomicznych w obrazach medycznych w przestrzeni holograficznej oraz automatycznej segmentacji tętnic w danych z tomografii komputerowej z wykorzystaniem aplikacji CarnaLife Holo.
W ramach konsorcjum Spółka pełni funkcję Beneficjenta, co oznacza, że Spółka w ramach udziału w Projekcie otrzyma w czasie jego trwania dofinansowanie w wysokości 369.957,20 Euro, przy czym środki te Spółka jest zobowiązana przeznaczyć na prowadzenie badań, szkolenia, networking, działania związane z zarządzaniem projektem oraz inne koszty pośrednie oraz koszty związane z zatrudnieniem i utrzymaniem dwóch doktorantów, którzy będą prowadzić badania we współpracy ze Spółką.
W opinii Emitenta udział w Projekcie DECODE przyczyni się do rozwoju oprogramowania CarnaLife Holo oraz rozpoznawalności Spółki na rynkach zagranicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDAPP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-416Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Dobrego Pasterza122A
(ulica)(numer)
+48 22 845 5555+48 22 880 0035
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
701-02-64-750142641690
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Krzysztof Mędrala
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk