• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego (2022-09-07 11:41)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2022
Data sporządzenia: 2022-09-07
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku Zarząd MDI Energia Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu za I półrocze 2022.

Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 16 września 2022 roku na dzień 30 września 2022 roku.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-07
Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2022-09-07
Przemysław Skwarek
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk