Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego (2021-07-08 14:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że w dniu 08 lipca 2021 roku Emitent zawarł z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”) Umowę Limitu Kredytowego Wielocelowego („Umowa”).
Niniejszą Umową Bank udziela limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych), w ramach którego udziela sublimitu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 4.000.000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) oraz sublimitu kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 16.000.000 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) Limity udzielone zostały na okres do 07 lipca 2023 roku.
Zabezpieczenie Kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz przelew wierzytelności z kontraktów.
Umowa zawarta została w celu finansowania bieżącej działalności Emitenta, w celu uzupełnienia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Emitenta. Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.
Informację o zawarciu Umowy Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-08Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2021-07-08Przemyslaw Skwarek
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk