Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: Zawarcie Umowy kredytowej (2021-12-09 15:05)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-12-09
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie Umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 09 grudnia 2021 roku Emitent zawarł z bankiem ING Bank Śląski Spółka Akcyjna Umowę Wieloproduktową („Umowa”).
Niniejszą Umową Bank udziela limitu kredytowego w kwocie 10.000.000 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), w ramach którego udziela sublimitu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000 PLN (słownie: trzy miliony złotych) oraz sublimitu kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 7.000.000 PLN (słownie: siedem milionów złotych). Limity udzielone zostały na okres do 08 grudnia 2022 roku.
Zabezpieczenie Kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową oraz przelew wierzytelności z kontraktów.
Umowa zawarta została w celu finansowania bieżącej działalności Emitenta, w celu uzupełnienia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Emitenta. Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.
Informację o zawarciu Umowy Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-09Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2021-12-09Przemysław Skwarek
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk