• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu (2021-06-30 11:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą: MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Emitentem”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 roku Emitent zawarł z bankiem mBank Spółka Akcyjna aneks do umowy o kredyt odnawialny nr 38/071/19/Z/LI z dnia 13 czerwca 2019 roku.
Aneks do umowy o kredyt odnawialny nr 38/071/19/Z/LI utrzymuje wysokość limitu kredytowego w kwocie 17.000.000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych) dostępnego do dnia 6 sierpnia 2021 roku.
Aneks do umów kredytu został zawarty na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w celu uzupełnienia kapitału obrotowego kontraktów realizowanych przez Emitenta. Warunki Umowy i Aneksu nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.
Informację o zawarciu aneksu Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość aneksowanej umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-30Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2021-06-30Przemysław Skwarek
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk