• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytu. (2022-11-24 14:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia: 2022-11-24
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2022 roku Emitent zawarł z bankiem mBank Spółka Akcyjna Aneks do Umowy o Kredyt w Rachunku bieżącym nr 38/088/12/Z/VV z dnia 3 sierpnia 2012 roku, Aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny nr 38/089/12/Z/LI z dnia 3 sierpnia 2012 roku oraz Aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny nr 38/071/19/Z/LI z dnia 13 czerwca 2019 roku.

Aneks do Umowy o Kredyt w Rachunku bieżącym nr 38/088/12/Z/VV utrzymuje wysokość limitu kredytowego w kwocie 4.000.000,00 PLN oraz przedłuża jego dostępność do dnia 24 listopada 2023 roku.
Aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny nr 38/089/12/Z/LI ustala wysokość limitu kredytowego do poziomu 12.000.000,00 PLN oraz przedłuża jego dostępność do dnia 23 listopada 2023 roku.
Aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny nr 38/071/19/Z/LI ustala wysokość limitu kredytowego do 10.000.000,00 PLN oraz przedłuża jego dostępność do dnia 24 listopada 2023 roku.

Aneksy zostały zawarte na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Warunki Umów i Aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów.
Informację o zawarciu aneksów Emitent uznał za poufną ze względu na istotną w skali Emitenta wartość aneksowanych umów oraz ich znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-11-24Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2022-11-24Przemysław Skwarek
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk