• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu (2022-07-01 11:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku, w związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku, podjęła uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej:
- Jarosław Wikaliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Michał Barłowski - Zastępca Przewodniczący Rady Nadzorczej ,
- Jarosław Karasiński - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Kubica - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Iwaszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwały dotyczące wyboru Komitetu Audytu oraz wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu:
- Jarosław Karasiński - Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Jarosław Wikaliński - Członek komitetu Audytu,
- Michał Barłowski- Członek Komitetu Audytu.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089 ze zmianami), tj.
-przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
-przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
-większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-01
Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2022-07-01
Przemysław Skwarek
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk