• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku (2023-02-01 13:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2023
Data sporządzenia: 2023-02-01
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MDI Energia Spółka Akcyjna („Emitent”) niniejszym informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku:
– jednostkowy raport roczny za 2022 rok – 3 kwietnia 2023 roku,
– raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 29 maja 2023 roku,
– raport półroczny za I półrocze 2023 r. –18 września 2023 roku,
– raport kwartalny za I–III kwartał 2023 r. – 20 listopada 2023 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, o którym mowa powyżej, Emitent nie będzie przekazywać do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-01Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2023-02-01Przemysław Skwarek
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk