• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: raport finansowy (2023-05-29 17:27)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2023
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2023 obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2023-05-29
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 29 486 45 874 6 273 9 871
Koszt własny sprzedaży 28 903 43 745 6 149 9 413
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 470 -387 -313 -83
Zysk (strata) brutto-2 078 -347 -442 -75
Zysk (strata) netto-1 698 -456 -361 -98
Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,04 -0,01 -0,01 -0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 088 -2 555 -444 -550
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 325 - 69 -
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 203 -8 854 -894 -1 905
31.03.202331.12.202231.03.202331.12.2022
Aktywa trwałe 10 314 10 460 2 206 2 230
Aktywa obrotowe 73 867 80 142 15 799 17 088
Kapitał własny 18 275 19 973 3 909 4 259
Zobowiązania długoterminowe 5 896 6 133 1 261 1 308
Zobowiązania krótkoterminowe 60 010 64 496 12 835 13 752
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,40 0,43 0,08 0,09

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDI Energia SA SF 31.03.2023.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za I kwartał 2023r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-05-29Grzegorz SochackiPrezes Zarządu
2023-05-29Piotr GajekWiceprezes Zarządu
2023-05-29Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu
2023-05-29Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk