• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: raport finansowy (2023-04-28 19:44)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2022
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2023-04-28
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
2594009BXK9G311J7M790000029456
(LEI) (KRS)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20222 02120222 021

Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów198 745,00252 294,0042 392,0055 116,00

Koszt własny sprzedaży197 046,00243 152,0042 029,0053 119,00

Zysk (strata) na działalności operacyjnej-8 494,001 035,00-1 812,00226,00

Zysk (strata) brutto-11 013,00-740,00-2 349,00-162,00

Zysk (strata) netto-9 104,00-1 237,00-1 942,00-270,00

Liczba udziałów/akcji w sztukach46 108 506,0046 108 506,0046 108 506,0046 108 506,00

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,20-0,03-0,04-0,01

Aktywa trwałe10 460,007 899,002 230,001 717,00

Aktywa obrotowe80 142,00128 566,0017 088,0027 953,00

Kapitał własny19 973,0029 077,004 259,006 322,00

Zobowiązania długoterminowe6 133,007 154,001 308,001 555,00

Zobowiązania krótkoterminowe64 496,00100 234,0013 752,0021 793,00

Wartość księgowa na akcję (zł/euro)0,430,630,090,14

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej16 586,00-14 735,003 538,00-3 219,00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-82,00-7,00-17,00-2,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-27 797,009 766,00-5 929,002 133,00


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MDI-2022-12-31_2022-12-31_pl.xhtmlRaport MDI ENERGIA SA za rok 2022
MDI-2022-12-31_2022-12-31_pl.xhtml.xadesRaport MDI ENERGIA SA za rok 2022 - podpis
MDI_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie zarządu z działalności MDI ENERGIA SA w roku 2022
MDI_Spr_Zarzadu_2022-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie zarządu z działalności MDI ENERGIA SA w roku 2022 - podpis
Sprawozdanie z badania SF MDI Energia S.A. za 2022 r.-sig.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania MDI ENERGIA SA za rok 2022
Oswiadczenia RADY NADZORCZEJ za rok 2022.pdfOświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące roku 2022

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk