• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: raport finansowy (2022-11-18 17:03)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2022
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-11-18
MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
www.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 148 871 192 347 31 756 42 195

Koszt własny sprzedaży 143 165 181 997 30 539 39 925

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 322 5 450 69 1 196

Zysk (strata) brutto-994 4 531 -212 994

Zysk (strata) netto-3 133 3 362 -668 738

Liczba udziałów/akcji w sztukach 46 108 506 46 108 506 46 108 506 46 108 506

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,07 0,07 -0,01 0,02

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 799 -36 105 1 664 -7 920

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-72 -10 -15 -2

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-19 608 15 510 -4 183 3 402


30.09.202231.12.202130.09.202231.12.2021

Aktywa trwałe 3 815 7 019 783 1 526

Aktywa obrotowe 104 360 130 450 21 430 28 362

Kapitał własny 26 948 30 081 5 534 6 540

Zobowiązania długoterminowe 6 718 7 154 1 380 1 555

Zobowiązania krótkoterminowe 74 509 100 234 15 300 21 793

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0,58 0,65 0,12 0,14

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

MDI Energia SA SSSF 30.09.2022-sig.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe MDI Energia SA za III kwartał 2022r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-11-18Grzegorz SochackiPrezes Zarządu


2022-11-18Piotr GajekWiceprezes Zarządu


2022-11-18Przemysław SkwarekCzłonek Zarządu


2022-11-18Magdalena BartkowiakGłówny Księgowy
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk