• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej (2021-02-19 15:00)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MDI Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu przez Emitenta, jako Wykonawcy, w dniu dzisiejszym umowy dotyczącej zaprojektowania i wybudowania instalacji fotowoltaicznej ze Spółką Orlen Aviation Sp. z o.o.

Umowa przewiduje wykonanie prac związanych z zaprojektowaniem, dostawą materiałów i urządzeń oraz wybudowaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej, wartość umowy nie przekracza 350.000 zł netto.
Zamawiający i Wykonawca przewidzieli w umowie odpowiedzialność z tytułu zawinionego opóźnienia w dotrzymaniu terminów w formie kar umownych.

Nawiązanie współpracy ze Spółką z Grupy Orlen i zawarcie niniejszej Umowy jest zgodne z realizowaną przez Emitenta strategią poszerzania zakresu działalności w obszarze OZE o projekty generujące energię ze źródeł innych niż wiatr i biogaz.

Informację o podpisaniu umów Emitent uznał za poufną ze względu na ich istotne znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.Inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Wał Miedzeszyński 608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19
Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2021-02-19
Przemysław Skwarek
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk