• Odbierz prezent
MDI ENERGIA  S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku uchwały o wypłacie dywidendy. (2021-06-30 21:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
MDI ENERGIA S.A.
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku uchwały o wypłacie dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MDI Energia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2020 w kwocie 2.105.425,30 PLN (dwa miliony sto pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 30/100) to jest
w wysokości 0,05 PLN (zero złotych pięć groszy) na jedną akcję z zysku netto Emitenta za rok 2020.
Dzień dywidendy został ustalony na dzień 9 lipca 2021 roku.
Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 29 lipca 2021 roku.
Do dywidendy uprawnionych jest 42.108.506 akcji.

Podstawa prawna:
§19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MDI ENERGIA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MDI ENERGIA S.A.inżynieria lądowa i wodna
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-994Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wał Miedzeszyński608
(ulica)(numer)
+48 22 376 68 50+48 22 376 68 51
(telefon)(fax)
biuro@mdienergia.plwww.mdienergia.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-30Grzegorz Sochacki
Prezes Zarządu
2021-06-30Przemysław Skwarek
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk