• Odbierz prezent
MDA: Uzupełnienie raportu bieżącego EBI nr 25/2020 z dnia 6.08.2020 r. (2022-08-05 19:39)
fot. freepik.com
Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 25/2020 z dnia 6.08.2020 r. niniejszym przekazuje się do publicznej wiadomości życiorysy Członków Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w dniu 5 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a także zaktualizowany życiorys Członka Rady Nadzorczej, który został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 29.06.2021 r.

Życiorysy zostały sporządzone wg wzoru określonego przez par. 10 pkt. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-08-05 19:39:42Krzysztof MędralaPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk