• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: Zmiana terminu przekazywania raportów rocznych za 2020 rok (2021-03-22 21:17)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Temat
Zmiana terminu przekazywania raportów rocznych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2020 rok subfunduszu MCI.TechVentures 1.0., raportu rocznego za 2020 rok subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., wyodrębnionych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz raportu rocznego za 2020 rok funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z dnia 25 marca 2021 roku na dzień 31 marca 2021 roku.


Poniżej Towarzystwo przedstawia terminy przekazania raportów okresowych w 2021 roku:
• raport za IV kwartał 2020 roku subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. oraz raport za IV kwartał 2020 roku subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., wyodrębnionych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz raport za IV kwartał 2020 roku funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 15 lutego 2021 roku,
• raport roczny za 2020 rok subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. oraz raport roczny za 2020 rok subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., wyodrębnionych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz raport roczny za 2020 rok funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 31 marca 2021 roku,
• raport za I kwartał 2021 roku subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. oraz raport za I kwartał 2021 roku subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., wyodrębnionych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz raport za I kwartał 2021 roku funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 4 maja 2021 roku,
• raport za II kwartał 2021 roku subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. oraz raport za II kwartał 2021 roku subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., wyodrębnionych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz raport za II kwartał 2021 roku funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 3 sierpnia 2021 roku,
• raport półroczny za I półrocze 2021 roku subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. oraz raport półroczny za I półrocze 2021 roku subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., wyodrębnionych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz raport półroczny za I półrocze 2021 roku funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 18 sierpnia 2021 roku,
• raport za III kwartał 2021 roku subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. oraz raport za III kwartał 2021 roku subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0., wyodrębnionych w ramach funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz raport za III kwartał 2021 roku funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 3 listopada 2021 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
1010002745020731024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2021-03-22Ewa OgryczakCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk