• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: Wykup obligacji serii P1B (2021-05-17 21:56)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Temat
Wykup obligacji serii P1B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (,,Emitent’’) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. Emitent dokonał wykupu wszystkich 40.000 sztuk Obligacji serii P1B (,,Obligacje”). Wykup Obligacji nastąpił w dniu 16 maja 2021 r., tj. w Dniu Płatności Odsetek za siódmy Okres Odsetkowy, zgodnie z punktem C.9.1) Załącznika nr 1 do Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji serii P1B, Podstawowych Warunków Emisji Obligacji serii P1B oraz Prospektu, w ramach realizacji przez Emitenta prawa do Dobrowolnego Wykupu.
Wartość świadczenia spełnionego przez Emitenta z tytułu wykupu Obligacji była równa łącznej wartości nominalnej Obligacji, tj. 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) złotych, powiększonej o kwotę odsetek należnych od Obligacji za ostatni okres odsetkowy zakończony 16 maja 2021 r. i Premię tj. łącznie 40.764.000,00złotych.

Z chwilą wykupu, Obligacje uległy umorzeniu.

O emisji Obligacji w trybie oferty publicznej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku.
Wyrażenia pisane wielką literą, a inaczej nie zdefiniowane mają znaczenie nadane im w Podstawowych Warunkach Emisji Obligacji serii P1B oraz Prospekcie.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
1010002745020731024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu
2021-05-17Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk