• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: raport finansowy (2021-02-15 18:24)
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za4kwartał2020rokuobejmujący okresod2020-10-01do2020-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-02-08
MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZMCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)( numer)
22 540 73 8022 540 73 81office@mci.eu
(telefon)(fax)(e-mail)
1010002745020731024www.mci.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGOInformacje o funduszu
Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:Subfundusz:TRUE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSEFundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSEFundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE

Waluta sprawozdania finansowego:Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
(nazwa funduszu)
PlikOpis

KOREKTA SPRAWOZDANIAPlikOpis


WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUROPrzychody z lokat3 324741

Koszty funduszu netto18 5904 142

Przychody z lokat netto-15 266-3 401

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-113 866-25 368

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat88 82019 788

Wynik z operacji-40 312-8 981

Zobowiązania46 61210 101

Aktywa693 939150 373

Aktywa netto647 327140 272

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 996 753


seria A626 188


seria B19 579


seria C151 915


seria D40 031


seria E45 618


seria H0


seria I0


seria J0


seria K0


seria L0


seria M0


seria N0


seria O41 786


seria P85 711


seria R22 980


seria S24 983


seria T22 870


seria U24 567


seria W9 923


seria Y40 814


seria Z10 410


seria A10


seria B114 494


seria C12 368


seria D127 613


seria E10


seria F188 824


seria G180 333


seria H151 886


seria I160 429


seria J1119 374


seria K156 076


seria L127 713


seria M112 622


seria N182 538


seria O181 052


seria P177 978


seria R126 045


seria S157 405


seria T1142 060


seria U127 893


seria W160 425


seria Y131 514


seria Z181 949


seria A241 529


seria B226 089


seria C28 383


seria D22 947


seria E26 056


seria F2700


Seria H22 056


Seria I2842


Seria J2747


Seria Ł2191 357


Seria M2191 357


Seria S2146 724


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny216,0146,81

seria A194,0642,05

seria B193,9342,02

seria C193,9142,02

seria D193,8642,01

seria E192,1541,64

seria H0,000,00

seria I0,000,00

seria J0,000,00

seria K0,000,00

seria L0,000,00

seria M0,000,00

seria N0,000,00

seria O209,6845,44

seria P220,6247,81

seria R217,8747,21

seria S217,9547,23

seria T209,7445,45

seria U211,2345,77

seria W208,8345,25

seria Y206,9244,84

seria Z212,0545,95

seria A10,000,00

seria B1211,8145,90

seria C1214,0946,39

seria D1214,8446,55

seria E10,000,00

seria F1218,7247,40

seria G1217,3947,11

seria H1219,8847,65

seria I1221,3947,97

seria J1221,5948,02

seria K1223,1348,35

seria L1222,9648,31

seria M1222,5648,23

seria N1222,9248,31

seria O1222,9648,31

seria P1222,1848,15

seria R1219,9647,66

seria S1224,8748,73

seria T1224,8548,72

seria U1222,1148,13

seria W1225,2948,82

seria Y1224,8648,73

seria Z1225,2148,80

seria A2224,8148,72

seria B2227,5449,31

seria C2226,3549,05

seria D2225,4548,85

seria E2240,4652,11

seria F2234,6450,85

Seria H2233,9750,70

Seria I2240,3652,08

Seria J2240,7152,16

Seria Ł2236,8751,33

Seria M2236,8751,33

Seria S2240,9452,21

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-13,45-3,00

seria A-15,13-3,37

seria B-15,12-3,37

seria C-15,12-3,37

seria D-15,11-3,37

seria E-14,98-3,34

seria H0,000,00

seria I0,000,00

seria J0,000,00

seria K0,000,00

seria L0,000,00

seria M0,000,00

seria N0,000,00

seria O-11,62-2,59

seria P-12,23-2,72

seria R-12,07-2,69

seria S-12,08-2,69

seria T-11,90-2,65

seria U-11,99-2,67

seria W-11,85-2,64

seria Y-11,74-2,62

seria Z-12,03-2,68

seria A10,000,00

seria B1-12,02-2,68

seria C1-12,15-2,71

seria D1-12,19-2,72

seria E10,000,00

seria F1-12,41-2,76

seria G1-12,34-2,75

seria H1-12,47-2,78

seria I1-12,56-2,80

seria J1-12,57-2,80

seria K1-12,66-2,82

seria L1-12,66-2,82

seria M1-12,63-2,81

seria N1-12,65-2,82

seria O1-12,65-2,82

seria P1-12,61-2,81

seria R1-12,48-2,78

seria S1-12,76-2,84

seria T1-12,76-2,84

seria U1-12,60-2,81

seria W1-12,78-2,85

seria Y1-12,76-2,84

seria Z1-12,78-2,85

seria A2-12,75-2,84

seria B2-12,91-2,88

seria C2-12,84-2,86

seria D2-12,79-2,85

seria E2-13,64-3,04

seria F2-13,31-2,97

Seria H2-13,27-2,96

Seria I2-13,64-3,04

Seria J2-13,65-3,04

Seria Ł2-13,44-2,99

Seria M2-13,44-2,99

Seria S2-13,67-3,05

BILANS4kwartał3kwartał2019rok3kwartał

2020roku2020roku2019roku

Aktywa693 939709 352868 634882 203

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty23 14325 7838413 656

Należności2 68881114 190197

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:01 1442 0552 743

dłużne papiery wartościowe0000

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:668 106682 342751 520875 570

dłużne papiery wartościowe0000

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa222837
Zobowiązania46 61268 474180 995178 280
Aktywa netto (I-II)647 327640 878687 639703 923

Kapitał funduszu373 987373 987373 987377 422

Kapitał wpłacony970 246970 246970 246970 246

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-596 259-596 259-596 259-592 824

Dochody zatrzymane108 218112 949237 350238 954

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-251 114-245 300-235 849-234 402

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat359 332358 249473 199473 356

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia165 122153 94276 30287 547

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)647 327640 878687 639703 923
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych2 996 7532 996 7532 996 7533 013 488

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 216,01213,86229,46233,59
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 996 753Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny216,01


Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

seria A 626 188 626 188 626 188 626 188
seria B 19 579 19 579 19 579 19 579
seria C 151 915 151 915 151 915 151 915
seria D 40 031 40 031 40 031 40 031
seria E 45 618 45 618 45 618 45 618
seria H 0 0 0 0
seria I 0 0 0 677
seria J 0 0 0 6 332
seria K 0 0 0 2 211
seria L 0 0 0 940
seria M 0 0 0 0
seria N 0 0 0 6 575
seria O 41 786 41 786 41 786 41 786
seria P 85 711 85 711 85 711 85 711
seria R 22 980 22 980 22 980 22 980
seria S 24 983 24 983 24 983 24 983
seria T 22 870 22 870 22 870 22 870
seria U 24 567 24 567 24 567 24 567
seria W 9 923 9 923 9 923 9 923
seria Y 40 814 40 814 40 814 40 814
seria Z 10 410 10 410 10 410 10 410
seria A1 0 0 0 0
seria B1 14 494 14 494 14 494 14 494
seria C1 2 368 2 368 2 368 2 368
seria D1 27 613 27 613 27 613 27 613
seria E1 0 0 0 0
seria F1 88 824 88 824 88 824 88 824
seria G1 80 333 80 333 80 333 80 333
seria H1 51 886 51 886 51 886 51 886
seria I1 60 429 60 429 60 429 60 429
seria J1 119 374 119 374 119 374 119 374
seria K1 56 076 56 076 56 076 56 076
seria L1 27 713 27 713 27 713 27 713
seria M1 12 622 12 622 12 622 12 622
seria N1 82 538 82 538 82 538 82 538
seria O1 81 052 81 052 81 052 81 052
seria P1 77 978 77 978 77 978 77 978
seria R1 26 045 26 045 26 045 26 045
seria S1 57 405 57 405 57 405 57 405
seria T1 142 060 142 060 142 060 142 060
seria U1 27 893 27 893 27 893 27 893
seria W1 60 425 60 425 60 425 60 425
seria Y1 31 514 31 514 31 514 31 514
seria Z1 81 949 81 949 81 949 81 949
seria A2 41 529 41 529 41 529 41 529
seria B2 26 089 26 089 26 089 26 089
seria C2 8 383 8 383 8 383 8 383
seria D2 2 947 2 947 2 947 2 947
seria E2 6 056 6 056 6 056 6 056
seria F2 700 700 700 700
Seria H2 2 056 2 056 2 056 2 056
Seria I2 842 842 842 842
Seria J2 747 747 747 747
Seria Ł2 191 357 191 357 191 357 191 357
Seria M2 191 357 191 357 191 357 191 357
Seria S2 146 724 146 724 146 724 146 724

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

seria A 194,06 191,97 209,19 214,17
seria B 193,93 191,84 209,05 214,03
seria C 193,91 191,82 209,03 214,01
seria D 193,86 191,76 208,97 213,95
seria E 192,15 190,08 207,13 212,06
seria H 0,00 0,00 0,00 0,00
seria I 0,00 0,00 0,00 195,57
seria J 0,00 0,00 0,00 213,41
seria K 0,00 0,00 0,00 176,65
seria L 0,00 0,00 0,00 199,06
seria M 0,00 0,00 0,00 0,00
seria N 0,00 0,00 0,00 218,73
seria O 209,68 207,41 221,30 224,99
seria P 220,62 218,24 232,85 236,73
seria R 217,87 215,52 229,94 233,78
seria S 217,95 215,60 230,03 233,87
seria T 209,74 207,73 221,64 225,33
seria U 211,23 209,21 223,22 226,94
seria W 208,83 206,83 220,68 224,36
seria Y 206,92 204,94 218,66 222,30
seria Z 212,05 210,02 224,08 227,82
seria A1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria B1 211,81 209,79 223,83 227,56
seria C1 214,09 212,04 226,24 230,01
seria D1 214,84 212,78 227,03 230,81
seria E1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria F1 218,72 216,63 231,13 234,98
seria G1 217,39 215,31 229,73 233,56
seria H1 219,88 217,77 232,35 236,22
seria I1 221,39 219,28 233,95 237,86
seria J1 221,59 219,47 234,16 238,07
seria K1 223,13 221,00 235,79 239,73
seria L1 222,96 220,83 235,62 239,54
seria M1 222,56 220,43 235,19 239,11
seria N1 222,92 220,79 235,57 239,49
seria O1 222,96 220,83 235,61 239,54
seria P1 222,18 220,06 234,79 238,70
seria R1 219,96 217,85 232,44 236,31
seria S1 224,87 222,72 237,63 241,59
seria T1 224,85 222,70 237,61 241,57
seria U1 222,11 219,99 234,71 238,63
seria W1 225,29 223,13 238,07 242,04
seria Y1 224,86 222,71 237,62 241,58
seria Z1 225,21 223,06 237,99 241,96
seria A2 224,81 222,66 237,56 241,53
seria B2 227,54 225,36 240,45 244,45
seria C2 226,35 224,18 239,19 243,18
seria D2 225,45 223,29 238,24 242,21
seria E2 240,46 238,16 254,10 258,34
seria F2 234,64 232,39 247,95 252,08
Seria H2 233,97 231,73 247,24 251,37
Seria I2 240,36 238,06 254,00 258,23
Seria J2 240,71 238,41 254,36 258,61
Seria Ł2 236,87 234,61 250,31 254,49
Seria M2 236,87 234,61 250,31 254,49
Seria S2 240,94 238,64 254,61 258,86Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-10-0142019-10-014

20202019

do 2020-12-312020-01-012019-12-312019-01-01

2020-12-312019-12-31

Przychody z lokat1 0643 3232 0832 778

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe1 0183 2047002 328

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych001 382448

Pozostałe4611912
Koszty funduszu6 87818 5893 53023 287

Wynagrodzenie dla towarzystwa4 9748 5761 31614 350

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza10531459

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3817344184

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne3177716

Usługi w zakresie rachunkowości4123750249

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne215515125504

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe5214 2061 7136 905

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych582 95700

Pozostałe9901 7952611 020
Koszty pokrywane przez towarzystwo0000

Koszty funduszu netto (II-III)6 87818 5893 53023 287

Przychody z lokat netto (I-IV)-5 814-15 266-1 447-20 509

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)12 263-25 046-11 402-61 295

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:1 083-113 866-15714 933

z tytułu różnic kursowych883-22 81100

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:11 18088 820-11 245-76 228

z tytułu różnic kursowych-1 14938 334-19 981-1 437

Wynik z operacji6 449-40 312-12 849-81 804
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,15-13,45-4,29-27,30

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny2,15-13,45-4,29-27,30
seria A 2,09 -15,13 -3,91 -24,89
seria B 2,09 -15,12 -3,91 -24,87
seria C 2,09 -15,12 -3,91 -24,87
seria D 2,10 -15,11 -3,90 -24,86
seria E 2,07 -14,98 -3,87 -24,64
seria H 0,00 0,00 0,00 0,00
seria I 0,00 0,00 0,00 0,00
seria J 0,00 0,00 0,00 0,00
seria K 0,00 0,00 0,00 0,00
seria L 0,00 0,00 0,00 0,00
seria M 0,00 0,00 0,00 0,00
seria N 0,00 0,00 0,00 0,00
seria O 2,27 -11,62 -4,14 -26,33
seria P 2,38 -12,23 -4,35 -27,70
seria R 2,35 -12,07 -4,30 -27,35
seria S 2,35 -12,08 -4,30 -27,37
seria T 2,01 -11,90 -4,14 -26,37
seria U 2,02 -11,99 -4,17 -26,55
seria W 2,00 -11,85 -4,12 -26,25
seria Y 1,98 -11,74 -4,09 -26,01
seria Z 2,03 -12,03 -4,19 -26,66
seria A1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria B1 2,02 -12,02 -4,18 -26,63
seria C1 2,05 -12,15 -4,23 -26,91
seria D1 2,06 -12,19 -4,24 -27,01
seria E1 0,00 0,00 0,00 0,00
seria F1 2,09 -12,41 -4,32 -27,50
seria G1 2,08 -12,34 -4,29 -27,33
seria H1 2,11 -12,47 -4,34 -27,64
seria I1 2,11 -12,56 -4,37 -27,83
seria J1 2,12 -12,57 -4,38 -27,86
seria K1 2,13 -12,66 -4,41 -28,05
seria L1 2,13 -12,66 -4,40 -28,03
seria M1 2,13 -12,63 -4,39 -27,98
seria N1 2,13 -12,65 -4,40 -28,02
seria O1 2,13 -12,65 -4,40 -28,03
seria P1 2,12 -12,61 -4,39 -27,93
seria R1 2,11 -12,48 -4,34 -27,65
seria S1 2,15 -12,76 -4,44 -28,27
seria T1 2,15 -12,76 -4,44 -28,27
seria U1 2,12 -12,60 -4,39 -27,92
seria W1 2,16 -12,78 -4,45 -28,32
seria Y1 2,15 -12,76 -4,44 -28,27
seria Z1 2,15 -12,78 -4,45 -28,31
seria A2 2,15 -12,75 -4,44 -28,26
seria B2 2,18 -12,91 -4,49 -28,60
seria C2 2,17 -12,84 -4,47 -28,45
seria D2 2,16 -12,79 -4,45 -28,34
seria E2 2,30 -13,64 -4,75 -30,23
seria F2 2,25 -13,31 -4,63 -29,50
Seria H2 2,24 -13,27 -4,62 -29,41
Seria I2 2,30 -13,64 -4,75 -30,22
Seria J2 2,30 -13,65 -4,75 -30,26
Seria Ł2 2,26 -13,44 -4,68 -29,78
Seria M2 2,26 -13,44 -4,68 -29,78
Seria S2 2,30 -13,67 -4,76 -30,29Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-10-0142019-01-014

20202019

do 2020-12-312020-01-012019-12-312019-10-01

2020-12-312019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego640 878687 639817 522703 923

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:6 449-40 312-81 804-12 849

przychody z lokat netto-5 814-15 266-20 509-1 447

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 083-113 86614 933-157

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat11 18088 820-76 228-11 245

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji6 449-40 312-81 804-12 849

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:00-48 079-3 435

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0040 0000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)00-88 079-3 435

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym6 449-40 312-129 883-16 284

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego647 327647 327687 639687 639

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym647 327641 434729 543690 496

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych00146 7240

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych00391 55916 735

saldo zmian00-244 835-16 735

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych5 877 8685 877 8685 877 8685 877 868

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 881 1152 881 1152 881 1152 881 115

saldo zmian2 996 7532 996 7532 996 7532 996 753

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych2 996 7532 996 7532 996 7532 996 753

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego213,86229,46252,20233,56

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego216,01216,01229,46229,46

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym4,00-5,86-9,02-6,96

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym216,01213,04229,46229,46

data wyceny2020-12-312020-03-312019-12-312019-12-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym216,01216,01246,82230,08

data wyceny2020-12-312020-12-312019-01-312019-11-02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym216,01216,01229,46229,46

data wyceny2020-12-312020-12-312019-12-312019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny216,01216,01229,46229,46

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,232,863,192,03

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,061,321,970,76

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,010,010,010,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,020,030,030,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,030,040,030,03

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-10-0142019-10-014

2 0202 019

do 2020-12-312020-01-012019-12-312019-01-01

2020-12-312019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej24 165160 844-172-15 641

Wpływy34 968188 305744 041

Z tytułu posiadanych lokat05136141

Z tytułu zbycia składników lokat34 956187 573141 551

Pozostałe1221902 349
Wydatki10 80327 46117959 682

Z tytułu posiadanych lokat45416026

Z tytułu nabycia składników lokat8 87513 048046 191

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa1 17311 942012 436

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza1153856

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5017730174

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości7330417157

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych215521115494

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe3611 0009148
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-26 805-138 542-2 6435 774

Wpływy4710 7923 410194 516

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00040 000

Z tytułu zaciągniętych kredytów4710 7923 410154 514

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0002
Wydatki26 852149 3346 053188 742

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych003 96088 077

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów10 104129 99241094 958

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji16 64918 1509813 004

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki04204151 749

Pozostałe99772287954
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-45-4162-26

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-2 64022 302-2 815-9 867

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego25 7838413 65610 708

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)23 14323 143841841

INFORMACJA DODATKOWA
1. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu:
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu
2. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Funduszu:
W okresie sprawozdawczym nie były wykonywane korekty błędów podstawowych.
3. Informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu:
Nie istnieją składniki lokat zagrożone utratą płynności, utratą wartości bądź obciążone innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu
4. Inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu i ich zmian:
Nie istnieją inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Funduszu.


PlikOpis


SKŁADNIKI LOKAT

4 kwartał3 kwartał2019 rok3 kwartał

2020 roku2020 roku2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemAkcje77 50891 65913,21103 089146 01320,58248 080167 10019,24245 188187 00021,20

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne026 4273,81042 9836,06031 7143,65027 9773,17

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością434 725515 98274,36443 105466 97165,83447 238528 97660,90493 173637 10972,22

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności57 82434 0384,9151 02627 5193,8851 30025 7852,9751 30026 2272,97

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Auctionata AGNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy194 868Niemcy45 83300,00

Wearco S.A.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy3 666 355Polska31 67591 65913,21

WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemPRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemKWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemDŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00O terminie wykupu powyżej 1 roku:


0000,00

Obligacje


0000,00Bony skarbowe


0000,00Bony pieniężne


0000,00Inne


0000,00

INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
0000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
14026 4273,81

Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBlacksquare Investments Limited (KUPIVIP)CyprUdziały Blacksquare Investments Limited105 5040,79

Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyWearco S.A.PolskaAkcje Wearco S.A.1000,00

Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySHLD Limited (Travelata.ru)CyprUdziały SHLD Limited101 1580,17

Opcja preferred return Oktogo Holding LimitedNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyOktogo Holding LimitedCyprUdziały Oktogo Holding Limited1000,00

Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding LimitedNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyOktogo Holding LimitedCyprUdziały Oktogo Holding Limite1000,00

Opcja preferred return Asgoodasnew Electronics GmbHNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAsgoodasnew Electronics GmbhNiemcyUdziały Asgoosasnew electronic1000,00

Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGameDesire Group Sp z o.o.PolskaUdziały GameDesire Group Sp o.o.108 7881,27

Opcja preferred return Auctionata AGNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAuctionata AGNiemcyUdziały Auctionata AG1000,00

Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGT Gettaxi Limited (Grupa Gett)CyprUdziały GT Gettaxi Limited 1000,00

Opcja preferred return Azimo LimitedNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAzimo LTDWielka BrytaniaUdziały Azimo LTD seria B1000,00

Opcja konwersji pożyczki Auctionata AGNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAuctionata AGNiemcyAkcje Auctionata AG1000,00

Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics GmbhNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyAsgoodasnew Electronics GmbhNiemcyUdziały Asgoosasnew electronic1000,00

Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyDooboo Holding Limited (Grupa Gett)CyprUdziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)109 5991,38

Opcja escrow Geewa A.S.Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGeewa A.S.CzechyAkcje Geewa A.S.101 3780,20UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Belysio Sp. z o.o.Belysio Sp. z o.o.WrocławPolska6521 10000,00

Biznes.net Sp. z o.o.Biznes.net Sp. z o.o.WarszawaPolska13 68764000,00

Blacksquare Investments Limited (KupiVip)Blacksquare Investments Limited (KUPIVIP)LimasosolCypr190 97496 6274 8650,71

Oktogo Holding LimitedOktogo Holding LimitedLimassolCypr1 428 57210 46900,00

GameDesire Group Sp o.o.GameDesire Group Sp z o.o.KrakówPolska94625 15516 2132,34

Asgoosasnew Electronic GmbhAsgoodasnew Electronics GmbhFrankfurtNiemcy86 02717 53229 1584,20

GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)GT Gettaxi Limited (Grupa Gett)LimassolCypr10 967 31771 97400,00

Azimo LTD seria BAzimo LTDLondynWielka Brytania7 353 36127 69945 8726,61

MarketFinanceMarketFinanceLondynWielka Brytania2 906 97732 23232 3544,66

AAW X Sp. z o.o.AAW X Sp. z o.o.WarszawaPolska280172 3200,33

Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)Dooboo Holding Limited (Grupa Gett)LimassolCypr5 293 83454 11755 1397,95

Morele Group Sp. z o.o.Morele Group Sp. z o.o.KrakówPolska4 476 56167 022308 38144,44

SHLD Limited (Travelata.ru)SHLD Limited (Travelata.ru)Paphos, Republika CypryjskaCypr3 424 52130 12021 6643,12

TPMC Sp. z o.o.TPMC Sp. z o.o.PoznańPolska100880,00

MNV I Sp. z o.o.MNV I Sp. z o.o.PoznańPolska100880,00

TV 1 Holding Sp. z o.o.TV 1 Holding Sp. z o.o.
Polska100500,00

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o.BIZNES.NETPolska 2016-08-31pieniężne011000,00

Pożyczka Oktogo Holding LimitedOKTOGOCypr 2017-12-02pieniężne2 57849 61600,00

Pożyczka Auctionata AG_2 transzaAUCTIONANiemcy 2016-12-31pieniężne4 002617 59400,00

Pożyczka Dooboo Holding LimitedDOOBOOCypr 2023-12-01pieniężne4 671117 98621 3183,07

Pożyczka SHLD LimitedSHLDLIMITECypr 2024-05-08pieniężne45611 9171 8740,27

Pożyczka SHLD Limited-II trSHLDLIMITECypr 2024-06-26pieniężne20818278420,12

Pożyczka SHLD Limited-III trSHLDLIMITECypr 2024-09-17pieniężne27611 0411 0810,16

Pożyczka Dooboo Holding LimitedDOOBOOCypr 2023-12-01pieniężne2 00017 7027 7531,12

Pożyczka SHLD Limited-IV trSHLDLIMITECypr 2024-12-15pieniężne30911 1311 1700,17

WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD0
00,00

WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00

W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00


000,00

Grunty000,00Inne000,00Prawa współwłasności nieruchomości:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00Użytkowanie wieczyste:000,00

Budynki000,00Lokale000,00Grunty000,00Inne000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa


Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP


Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego


Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)


Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

AAW X Sp. z o.o.2 3200,33

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

W załączeniu nota nr 1


PlikOpis

TECH_nota 1.pdfnota nr 1NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

4kwartał

2020roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe2 688


NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

4kwartał

2020roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji40 878

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw5 092

Pozostałe zobowiązania0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-15Ewa OgryczakCzłonek Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk