• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: Otrzymanie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów (2021-03-15 23:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Temat
Otrzymanie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (,,Emitent”) reprezentowany przez Zarząd MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., informuje, iż w dniu 12 marca 2021 r. Emitent otrzymał kolejne postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawów w przedmiocie wpisu w Rejestrze Zastawów kolejnego zastawu na wierzytelnościach z kolejnego rachunku bankowego prowadzonego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 („MCI.EV”) wydzielonego w ramach Emitenta. Przedmiotowe zastawy zostały ustanowione na rzecz Raiffeisen Bank International AG w wykonaniu umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego na łączną kwotę 29.000.000 EUR, o których zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawami na wierzytelnościach z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz MCI.EV określona została na kwotę 43.500.000,00 EUR.
Postanowienia datowane są na dzień 26 lutego 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
1010002745020731024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu
2021-03-15Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk