• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: Otrzymanie postanowień o wpisie do rejestru zastawów (2021-03-02 21:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Temat
Otrzymanie postanowień o wpisie do rejestru zastawów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (,,Emitent”) reprezentowany przez Zarząd MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2021 z dnia 26 lutego 2021 r., informuje, iż w dniu 1 marca 2021 r. Emitent otrzymał kolejne postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawów w przedmiocie wpisów w Rejestrze Zastawów kolejnych zastawów na wierzytelnościach z kolejnych rachunków bankowych prowadzonych na rzecz subfunduszy MCI.TechVentures 1.0 („MCI.TV”) oraz MCI.EuroVentures 1.0. („MCI.EV”) wydzielonych w ramach Emitenta. Przedmiotowe zastawy zostały ustanowione na rzecz Raiffeisen Bank International AG w wykonaniu umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego na łączną kwotę 29.000.000 EUR oraz umowy kredytu na kwotę 12.000.000 EUR, o których zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawami na wierzytelnościach z rachunków bankowych prowadzonych na rzecz:
1) MCI.TV określona została na kwotę 18.000.000,00 EUR,
2) MCI.EV określona została na kwotę 43.500.000,00 EUR.
Postanowienia datowane są na dzień 19 lutego 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
1010002745020731024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu
2021-03-02Ewa OgryczakCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk