• Odbierz prezent
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ: Otrzymanie postanowień o wpisie do rejestru zastawów (2021-02-26 19:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
Temat
Otrzymanie postanowień o wpisie do rejestru zastawów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (,,Emitent”) reprezentowany przez Zarząd MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawów z dnia 18 lutego 2021 r. o dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na wierzytelnościach z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach Emitenta (,,Zastaw 1”).
Zastaw 1 został ustanowiony na rzecz Raiffeisen Bank International AG w wykonaniu umowy kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego na łączną kwotę 29.000.000 EUR (,,Umowa Kredytowa 1”). O Umowie Kredytowej 1 Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r.
Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem na wierzytelnościach z rachunku bankowego określona została na kwotę 43.500.000,00 zł.

Jednoczenie Emitent reprezentowany przez Zarząd MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawów z dnia 18 lutego 2021 r. o dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na wierzytelnościach z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonego w ramach Emitenta (,,Zastaw 2”).
Zastaw 2 został ustanowiony na rzecz Raiffeisen Bank International AG w wykonaniu umowy kredytu na kwotę 12.000.000 EUR (,,Umowa Kredytowa 2”). O Umowie Kredytowej 2 Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r.
Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem na wierzytelnościach z rachunku bankowego określona została na kwotę 18.000.000,00 zł.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa emitenta)
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PLAC EUROPEJSKI1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
1010002745020731024
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu
2021-02-26Ewa OgryczakCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk