• Odbierz prezent
MCI CAPITAL ASI S.A.: Zmiana terminu przekazywania jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok (2021-03-11 17:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Zmiana terminu przekazywania jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok z dnia 15 kwietnia 2021 roku na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

Poniżej Spółka przedstawia terminy przekazania raportów okresowych w 2021 roku:
Jednostkowy raport roczny za 2020 rok – 30 kwietnia 2021 roku,
Jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku – 12 maja 2021 roku,
Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 8 września 2021 roku,
Jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku – 17 listopada 2021 roku.

Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie przekazuje raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-03-11Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk