• Odbierz prezent
MCI CAPITAL ASI S.A.: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu w związku z publiczną ofertą obligacji MCI Capital ASI S.A. (2021-03-11 18:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu w związku z publiczną ofertą obligacji MCI Capital ASI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 marca 2021 r., Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w przedmiocie zatwierdzenia prospektu podstawowego w formie jednolitego dokumentu Spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji Spółki emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100 000 000 złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-03-11Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk