• Odbierz prezent
MCI CAPITAL ASI S.A.: Transakcje na instrumentach finansowych Morele i Pigu (2021-03-25 22:25)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-25
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Transakcje na instrumentach finansowych Morele i Pigu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 marca 2021 r. została zawarta transakcja, na podstawie której:

1) nastąpi przeniesienie wszystkich udziałów posiadanych przez Morele Group sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Morele Group”) w kapitale zakładowym UAB PIGU z siedzibą w Wilnie („PIGU”) na rzecz MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. („MCI.TV”) oraz innych podmiotów, będących dotychczas udziałowcami Morele Group (łącznie: „Nabywcy”),
2) Morele Group nabędzie od Nabywców udziały własne w celu ich umorzenia,
3) nastąpił przedterminowy wykup 199 obligacji serii MEZZ-A wyemitowanych przez Morele Group na rzecz MCI.CreditVentures 2.0 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („MCI.CV”) („Obligacje”); w celu zwolnienia się z obowiązku zapłaty ceny wykupu za Obligacje, Morele Group przeniesie na rzecz MCI.CV część udziałów w kapitale zakładowym PIGU.

W wyniku powyższych działań:
1) udział MCI.TV w Morele Group zwiększy się z 51,3%% do 51,6%,
2) udział Morele Group w PIGU zmniejszy się z 100% do 0%,
3) bezpośredni udział MCI.TV w PIGU wzrośnie z 0% do 46,5%,
4) bezpośredni udział MCI.CV w PIGU wzrośnie z 0% do 8,9%.

Spółka:
1) w MCI.TV posiada 43,40% certyfikatów inwestycyjnych,
2) w MCI.CV posiada pośrednie zaangażowanie w 95,31% certyfikatów inwestycyjnych.

Na chwilę obecną planowana jest kontynuacja negocjacji dotyczących sprzedaży instrumentów finansowych Morele i PIGU posiadanych przez MCI.TV po cenie przewyższającej wartości tych instrumentów w księgach rachunkowych MCI.TV.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-25Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-03-25Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk