• Odbierz prezent
MCI CAPITAL ASI S.A.: Nabycia przez MEP Shelfco VIII S.a r.l. udziałów spółki UAB PIGU oraz udziałów spółki Hobby Hall Group OU (2021-06-16 23:59)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-06-16
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Nabycia przez MEP Shelfco VIII S.a r.l. udziałów spółki UAB PIGU oraz udziałów spółki Hobby Hall Group OU
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 r. doszło do zrealizowania ostatniego etapu transakcji, na mocy której spółka MEP Shelfco VIII S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Shelfco”) nabyła własność: (i) 100% udziałów spółki UAB PIGU z siedzibą w Wilnie oraz (ii) 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Hobby Hall Group OU z siedzibą w Tallinie („Transakcja”). Transakcja została sfinansowana ze środków pozyskanych przez Shelfco m.in. od MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. („MCI.EV”) w drodze objęcia przez MCI.EV nowo wyemitowanych udziałów w Shelfco za cenę 21.930.841,19 EUR.W związku z realizacją Transakcji, udział MCI.EV w kapitale zakładowym MEP wynosił 22,91%.
Spółka posiada 99,32% certyfikatów inwestycyjnych w MCI.EV.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-16Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2021-06-16Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk