• Odbierz prezent
MCI CAPITAL ASI S.A.: Korekta RB 4/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. - ,,Otrzymanie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów” (2021-03-04 22:07)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021K
Data sporządzenia: 2021-03-04
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Korekta RB 4/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. - ,,Otrzymanie postanowienia o wpisie do rejestru zastawów”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego numer 4/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku. Korekta dotyczy omyłki pisarskiej polegającej na błędnym oznaczeniu waluty, w której wyrażono najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności.

Poniżej korygowana treść ww. raportu bieżącego:

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawów z dnia 18 lutego 2021 r. o dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na 511.044 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. należących do Spółki („Certyfikaty Inwestycyjne”).

Zastaw został ustanowiony na rzecz Raiffeisen Bank International AG w wykonaniu umowy zastawu finansowego i rejestrowego na Certyfikatach Inwestycyjnych (,,Umowa Zastawu”). O zawarciu Umowy Zastawu Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym ustanowionym na Certyfikatach Inwestycyjnych określona została na kwotę 43.500.000,00 złotych.

Poniżej skorygowana treść ww. raportu bieżącego:

Zarząd MCI Capital ASI S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2021 r. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawów z dnia 18 lutego 2021 r. o dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów zastawu na 511.044 certyfikatach inwestycyjnych funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. należących do Spółki („Certyfikaty Inwestycyjne”).

Zastaw został ustanowiony na rzecz Raiffeisen Bank International AG w wykonaniu umowy zastawu finansowego i rejestrowego na Certyfikatach Inwestycyjnych (,,Umowa Zastawu”). O zawarciu Umowy Zastawu Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.

Najwyższa suma zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym ustanowionym na Certyfikatach Inwestycyjnych określona została na kwotę 43.500.000,00 EUR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MCI CAPITAL Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MCI CAPITAL ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
office@mci.euwww.mci.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-04Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2021-03-04Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk